BonArt, z.s.

Vladimír Havrilla

Vladimír Havrilla - V Pollockovskej nálade (2004)

Vladimír Havrilla – Ten Minutes
Galerie Mánes
3. – 30.8. 2007

Výstava Vladimíra Havrilly (*1943) představuje české veřejnosti výraznou osobnost bratislavského undergroundu 70. a 80.let. Dílo všestranného umělce, sochaře, malíře, kreslíře, fotografa, experimentálního filmaře a spisovatele se od konce 60. let 20. století rozvíjí v mnoha paralelně vedle sebe existujících tematických okruzích: Neúspěšné lety, Labyrinty, Sochařka a její dílo, Obrazy, které se na nás dívají a mnoho jiných. Zrcadlí se v nich fascinace krásou řecké sochy, tíha doby, transcendentní touha po lehkosti a odhmotnění, erotické tajemno anebo hold uměleckým avantgardám 20. století vyjádřený až s dětskou hravostí.