BonArt, z.s.

Michal Kern

Michal Kern – Příroda
1938 – 1994
Slovenský institut, 7. – 25. 2. 2007

Michal Kern (1938-1994) patří spolu se Stanem Filkem, Vladimírem Havrillou, Juliuem Kollerem anebo Alexandrem Mlynárčikem k silné generáci konceptuálních umělců na Slovensku. Hlavním tématem jeho tvorby je od začátku 70. let vztah člověka a přírody. Je to vztah romantický, jestliže tímto pojmem rozumíme podstatu ideového hnutí první poloviny 19. století, kdy si člověk uvědomil rozpor mezi světem logiky a vědy a svým citem. Odtud vychází touha po sjednocení protikladů mezi sebou jako kulturní, civilizovanou bytostí a přírodou, ke které také patří. K tvorbě Kerna vedla snaha podat obraz o jednotě kultury a přírody. Poznání této jednoty získal vlastní zkušeností a cítil je v sobě, navzdory všem civilizačním silám, které tuto jednotu ohrožují. Z jeho tvorby hlavně koncem 70. a 80. let je zřejmý úžas a radost ze spolupatřičnosti člověka a přírody, ale i pokora, která z takového zážitku vyplývá. Můžeme si při této příležitosti připomenout čínskou krajinomalbu, v níž se také vyjadřuje nekonečná moc přírody, jejíž jsme součástí.