BonArt, z.s.

Les Pragois

Les Pragois – Prague graffiti and street art in Paris
19. červen – 22. září 2009

Výstava pražských tvůrců graffiti, street artu a konceptuálního umění.
Jan Kaláb, Matěj Olmer, Michal Škapa, Štěpán Soukup, Jan Zdvořák

Legendy českého graffiti a street artu, autoři, jejichž tvorba překonala formální omezení podpisu. Každý z umělců má výjimečný rukopis a přesah za hranice abstraktního umění, ať už máme na mysli grafiku, expresivní malířství, trojrozměrné instalace, videoart nebo konceptuální umění.

Koncept výstavy je založen na volném vyjádření umělců, kteří pracují s daným prostorem, na jejich spolupráci a vzájemném doplňování. Projekt je svým charakterem doslova nadnárodní, jeho podstatou je moment setkání českých autorů s umělci z hostícího města. Významný je i moment setkání v samotném prostoru určeném tvorbě, kdy spontánně vznikají trojrozměrné instalace, objekty, malby, performance.