BonArt, z.s.

Posth(e)aven at Ottakring

16. května vyvrcholí na vídeňském Yppenplatze pouliční umělecký projekt POSTH(E)AVEN.

Petra Valentová, Jan Kaláb a Robert Šalanda budou malovat na venkovní fasády v prostoru Yppenplatzu, kde se již tradičně koná umělecký festival Soho in Ottakring. Ve středu 16. května proběhne slavnostní odhalení/otevření této venkovní galerie, jež ve 14 hodin zahájí performance Petry Valentové s názvem G(hosts)8. V 17 hodin promluví ředitel Českého centra Vídeň, Martin Krafl a ředitelka festivalu Soho in Ottakring, Ula Schneider.

16.5. je zároveň poslední příležitost navštívit stjenojmennou, “vnitřní” výstavu v Českém centru Vídeň, Herrengasse 17, 1010 Wien.

DESTABILIZED GROUND
POSTH€AVEN at SOHO IN OTTAKRING

Projekt: G(HOSTS)8, 14. – 16. květen, performance, malba na zdi
Nečekané setkání. Květnový summit G8 na Yppenplatze. Položte otázku, možná se dočkáte odpovědi. Lidský rozměr těch, kteří rozhodují, nabyl zvláštních obrysů. Stávají se účastníky každodennosti, od níž jsou ve skutečnosti navždy odtrženi. Summit duchů, jejichž přítomnost je nevyzpytatelná, právě začíná.

DSC00813    DSC00821

 

 

 

 

 

 

Petra (Gupta) Valentová (*1974)
Sochařka a multimediální umělkyně, vytváří sochy a instalace ve veřejném prostoru, pracuje zároveň se dřevem, bronzem, kamenem, stejně tak jako se zvukem a videem. Používá i jiných výrazových prostředků jako je kresba, knihy a performance. Často zkoumá otázky identity, paměti, zážitky z dětství a svou osobní historii. www.petravalentova.com

 

Projekt: Struggle in Grey, 14. – 16. květen, malba na zdi
Neboli „zápas s šedou“, která reprezentuje rutinu, je korektní „politickou“ barvou, barvou betonových sídlišť, světa zahnaného za hranice lhostejnosti. Je stabilní charakteristikou stádnosti, nedostatku osobitosti a schopností ztratit se v šedé mlze lži. Na druhé straně, obsahuje v sobě šedá celou škálu jiných barev, které pouze vyčkávají na příležitost. Boj šedého, uniformního molocha s rozmanitostí a touhou po svobodě vrcholí.

Wien grey2

Wien grey

 

Jan Kaláb aka POINT (*1978)
Legenda českého graffiti, autor s nezaměnitelným rukopisem, který jako jeden z prvních povýšil tag na trojrozměrný objekt a svými velkolepými piecy ozdobil půl světa. Původně student architektury, zůstal Kaláb věrný geometrii a nejen na velkých zdech a prostřednictvím nápaditých 3D instalací, ale i na malířském plátně zkoumá vztahy mezi prostorem a stereometrickými tělesy, mikrokosmem a makrokosmem (lidského) světa. www.onepoint.cz

DSC00796  DSC00798

 

Projekt: HÍROUZ, 14. – 16. květen, malba na zdi
Hrdiny dneška, kteří třímají své vybojované trofeje, jsou sportovci. Dost bylo hlásání velkých idejí, dopřejme sluchu sportovním komentátorům, kteří v zápalu sdílené hry vytvářejí neuvěřitelné slovní paradoxy typu: „Zahrozil ve vlastním oslabení“, nebo „Ten zápas nám dal hodně do dalšího zápasu“. Vytržena ze souvislostí mají tato humorná a často nesmyslná sdělení své „věřící“, posluchače, kteří se aspoň na několik okamžiků stávají Michaelem Phelpsem či Petrem Čechem. Výkřiky komentátorů nabývají paradoxních rozměrů a stávají se aforismy dneška, v němž je hra a účast na ní jedinou jistotou a vytržením z rychle se valící krize.

Robert Šalanda (*1976)
Výsostný malíř, který pracuje i s jinými médii a vytváří trojrozměrné instalace. Zajímá ho obraz jako takový, svobodný prostor vnímání barev, tvarů a symbolů. Duchem minimalista, s ironickým nadhledem a s přímočarostí citlivého koloristy, pracuje s významy vytrženými z kontextu a vytváří svébytná a silná svědectví o paradoxech naší současnosti.
www.robertsalanda.com

 

 

 

 

POSTH(E)HAVEN

 

České centrum Vídeň / 27. březen – 16. květen, 2012
Soho in Ottakring / 12. – 16. květen, 2012

Pohled do výstavy:

“Černá ovce” a “Hírouz”                                                         “Ghosts 8″

 

„Stav bez tíže“                                                       “Cows”

Pátá výstava z cyklu ART MEETS THE (C.I.T.Y.) STREETS v Českém centru Vídeň a druhý ročník spolupráce s vídeňským festivalem SOHO in Ottakring, který se koná již po třinácté, se zabývají situací v dnešním nestabilním světě, a to pohledem tří českých umělců, Petry Valentové, Jana Kalába a Roberta Šalandy. Všichni tři autoři se věnují specifickým společenským fenoménům – Robert Šalanda se zabývá zvláštní formou českého hrdinství; neonová kráva Petry Valentové odkazuje ke složité situaci v současné indické společnosti; Jan Kaláb zkoumá vztah mezi mikro (lidským) a makro (kosmickými) světem.

Výstava je kombinací uměleckých přístupů, svádí dohromady tvůrce street artu a děl in situ, klasických pláten i uměleckých performance. Průsečíkem výstavy je obsahová orientace autorů na konkrétní společenské i lidské problémy.


Petra Valentová, Krávy, 2011, neon, 75 x 105cm

Název výstavy post-h€aven má několik významů. Odkazuje ke sdílenému pocitu bezpečí, který udržuje euro-atlanstkou civilizaci v představě, že se nemůže nic „zlého” přihodit. Západní kultura je rájem individuální volby, každý zná svou hodnotu. Každá hodnota má svůj numerický ekvivalent, koeficient (osobní) svobody. Bezpečné západní útočiště /Haven/ však ukrývá uprchlíky, svědky z okolního světa. Do chrámu komfortu přinášejí chaos – chaos hodnot, který narušuje řád. Hranice se opět mění a pohyb mas vede k pohybu ducha. Ráj konzumace získává novou předložku – post (heaven), stejně jako vše ostatní, čemu je těžké dát nové, originální jméno.

„Makrokosmos” v obrazech Jana Kalába může být zároveň nahlížen jako „mikrokosmos” individuálních lidských světů. Něco, co překračuje srozumitelný rámec již objeveného a exaktně vysvětleného. Kaláb zachycuje jednoduchost záměny (tj. pohybu), a to nejen stereometrických těles, ale zejména významů (tj. podstaty sdělení).

www.jankalab.com, www.onepoint.cz


Jan Kaláb, Neplatný vzorec štěstí, 2011, akryl, barva ve spreji na plátně, 160 x 200 cm

Robert Šalanda pracuje v opačném směru, tj. od konkrétního k obecnému. Užívaje slovník sportovních komentátorů, popisuje autor ve své sérii Hírouz heroické momenty sportovních klání. Hesla a věty vytržené z kontextu vytvářejí nové, překvapivé situace. Hrdinství se „odebralo“ na sportoviště a komentování sportovních výkonů zrodilo zvláštní druh newspeaku. I heroismu.

www.robertsalanda.com

 


Robert Šalanda, ze série „Hírouz“, akryl, papír, cca 60x80cm, 2010

Krávy Petry Valentové, ať již v porcelánovém nebo neonovém provedení, jsou jednoduchým, ale silným svědectvím o bezmoci a neschopnosti řešit to, co máme bezprostředně před očima. S jemným humorem představuje indickou společnost v kontrastu k tradičním euro-americkým hodnotám. Možná s otázkou, jestli ještě nějaké zbyly.

www.petravalentova.com

 
Petra Valentová, Krávy, 2011, neon, 75 x 105cm

Výstava uvnitř (v galerii)se koná ve spolupráci s Českým centrem Vídeň. Venkovní výstava na Yppenplatze se realizuje ve spolupráci sfestivalem Soho in Ottakring.

Kurátorka výstavy: Klára Voskovcová

 www.bonartos.cz; www.sohoinottakring.at; www.tschechischeszentrum.at

Generálním partnerem sítě Českých center je Staropramen, a.s.

www.staropramen.com

 

Kontakty:

BonArt, o.s., Wolkerova 1, 160 00 Praha 6
Klára Voskovcová (klara@bonartos.cz) +420.603.112.036 /  info@bonartos.cz

Czech center Vienna, Herrengasse 17, 1010 Wien

Verein SOHO IN OTTAKRING, Brunnengasse 68/9, 1160 Wien, ZVR 043535030
Ula Schneider (contact@sohoinottakring.at)
t: +43 (0)699 195 33 594