BonArt, z.s.

Out of the Circle – Havrilla a Kovanda versus Warhol a Nauman

8. leden – 12 březen 2013
Galerie Českého centra New York

Výstava českého, slovenského a amerického umění performance, experimentální fotografie a videí

Vladimír Havrilla, Jiří Kovanda /Andy Warhol, Bruce Nauman

Kurátor: Dušan Brozman

Výstava Útěk z  kruhu představuje dva umělce z bývalého Československa: českého umělce Jiřího Kovandu, pionýra českého konceptuálního umění a umění performance, společně se slovenským umělcem Vladimírem Havrillou, který náležel k uměleckoho undergroundu 80. a 90. let 20. století. Jejich práce je prezentována zároveň s videy Andyho Warhola a Bruce Naumana z konce 60. let. Spojitost mezi těmito díly ukazuje významný vizuální a vnitřní soulad umělců, navzdory politickým systémům a železné oponě, která je rozdělovala.

Vladimír Havrilla (1943)  patrí do silnej generácie slovenského konceptuálneho umenia. Tvorí od konca 60. rokov 20. storočia ako sochár, maliar, kresliar, fotograf, experimentálny filmár, performer a spisovateľ. Jeho výtvarný prístup môžeme do značnej časti popísať termínom apropriácia (privlastnenie). Vychádza pritom z Konstantina Brancusiho, ktorý vo svojej tvorbe často zlučuje rôznorodé materiály ako kameň, drevo a kov. Inú paralelu nájdeme v čínskej maľbe, kde umelci maľovali takzvaných troch priateľov bambus, slivku a borovicu. Havrilla čerpá zo širokej základne autorov moderny: avantgarda 10. a 20. rokov (Kubismus, Mondrian, Brancusi, Picasso, Matisse) z amerického abstraktného expressionismu (Pollock, Frankenthaler), Pop Artu (Jasper Johns, Roy Lichtenstein, Andy Warhol) aj zo sveta komiksu, pričom ho ale často zaujíma syntéza protikladov.

Jiří Kovanda (1953) už ako mladý sa dostáva do okruhu českých akcionistov a konceptualistov. Na umeleckú scénu vstupuje v 70-tych rokoch s druhou generáciou akcionistov a konceptualistov. Podobne ako slovenskí konceptualisti, ktorí si našli v tvorbe vlastné témy, aj Kovanda bez znalostí svetového kontextu začal robiť akcie vo verejnom priestore, performance, či inštalácie. Od 80-tych rokov pokračoval maľbou, kresbou, grafikou, asamblážami a jeho tvorba  je dodnes multimediálna. Od roku 1995 učil na Akadémii výtvarných umení v Prahe, od roku 2008 vedie ateliér Performatívnych médií na Univerzite J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Kovanda patrí medzi najznámejších a najvystavovanejších  českých umelcov vo svete. S úspechom vystavoval vo viacerých dôležitých svetových galériách a podujatiach  – Documenta XII., Kassel, Tate Modern v Londýne, Museo Reina Sofia, Madrid. Spoločná výstava s Vladimírom Havrillom nesie názov inšpirovaný fotografiou z akcie J. Kovandu, na ktorej uteká z kruhu priateľov.

České centrum New York