BonArt, z.s.

PATRIK KOVAČOVSKÝ / Videotime 8 – KŘEST AUTORSKÉ KNIHY

Tematické filmové a video večery ve spolupráci Moravské galerie
v Brně a Kabinetu videa Fakulty výtvarných umění VUT v Brně
Videofilmy jak z pohledu uchopení samostatného filmového
obrazu, tak v kontextu propojení s prostorovou tvorbou.

Watertheatre (2001, v titulní roli Petr Nikl); Hotel (2006); Mirrors.
Private Sea (2007); Levitation (2009); Humming (2007/2009);
Krystalizace myšlenek (2010) a další
+

Křest autorské knihy za účasti spoluautorů

Akce se koná pod záštitou ministra kultury ČR
v rámci Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti.