BonArt, z.s.

The Art of Remark – Vabanque 3

Epos 257, Mind, HRSMAN-BAY: AN 164
21.8. — 25.9. 2014
Tschechisches Zentrum Berlin

Poslední část trojdílného výstavního projektu The Art of Remark, tentokrát s titulem VABANQUE, se koná v galerii tzb Českého Centra Berlín. Na rozdíl od části německé, kdy jsme v pražské Trafo Galerii představili fotografie „urbánního umění“, Jürgena Große (*1962, Berlin) a pražský projekt s názvem Statt der Hundert Türme (název vychází z přesmyčky německého „statt – namísto“ a „Stadt – město“ a odkazuje k označení „Praha stověžatá“) umělecké dvojice Matthias Wermke (*1978, Berlin) a Mischa Leinkauf (*1977, Berlin), se v Berlíně setkávají autoři, které spojuje graffiti. Writery jsou od počátku 90. let a každý po svém tuto svou minulou či trvající zkušenost přenáší i do ostatní tvorby. Mind a HRSMAN-BAY: AN 164, kteří se například účastnili (ač pod jinými jmény) prvního festivalu street artu a graffiti v Čechách NAMES (2008), výstavy Štěpánská Street Art ve Francouzském institutu v Praze (2009; Mind), nebo výstavy Městem posedlí v Městské knihovně v Praze (2012; Hrsman), vytvoří přímo pro výstavní prostor společnou instalaci a doplní ji projekcí z akce v Berlíně. Galerijní instalaci popisují Hrsmanovými slovy jako „…prostorový objekt, který zastupuje jeden z aspektů tvorby graffiti. Nejedná se tedy o prezentaci graffiti samotného (výstupem není malba písma, socha písma, fotka, atd.), ani o ukázku jedné z ,post´ forem či aktivit z této činnosti vycházející. Práce se zabývá ne sice výtvarnou, ale přesto neoddělitelnou součástí graffiti writingu, typickou zejména pro nejaktivnější období tvorby jednotlivých sprejerů. Dalo by se říci, že zde jde o jakousi hru, nebo spíše nastolení modelové situace, ale ani to není přesné označení, protože v galerijních podmínkách se pravidla lidské společnosti nemění. Úskalím instalace může být, že její pravá podstata by mohla dojít pouze divákům, kteří mají s tvorbou graffiti osobní zkušenost.“

Podobně jako může zůstat skryta podstata instalace, ani její tvůrci nevystoupí zpoza svých jmen. I třetí z autorů, Epos 257, který vystavuje pod tímto jménem od roku 2005, představí projekt, jehož název vykrystalizuje až v procesu, při samotné akci v Berlíně. Epos ji sám popisuje jako „…přemisťování … a následné umisťování vybraných objektů zpět do městské krajiny v jiných absurdních kontextech a významech…“. Tedy i jeho akce a video budou mít určitý nádech hry. Tvorbu Epose 257 charakterizuje Dr. Rafael Schacter z University College v Londýně jako „… konfrontační, protestní umění, zabývající se ,hromadu banalit´, kterými oplývá městský prostor“. Eposovy městské intervence dle Schactera nejen narušují daný „pořádek“, ale zároveň ho jejich prostřednictvím „…zkoumá, formuje, vytváří si k němu vztah díky aktivní účasti na něm…“. A v tomto dialogu s městem, kdy klade důraz nejen na naši/občanskou lhostejnost k okolí, stává se za tento náš sdílený životní prostor spoluzodpovědným. „Být ,aktivním v našem okolí´.., tedy být ,spojen s jeho vytvářením´, navázáním ,dialogu s městem´, si Epos 257 klade za cíl obnovit, nebo znovuzískat ,práva k městu´; jeho snahou je připomenout nám nejen úskalí, ale i možnosti města.“ dodává Schacter.

Výstava VABANQUE pracuje s riskem, jenž utváří podstatu grafitti i jiných městských intervencí. Je hnací silou mnoha akcí na hraně, které je v některých případech s to přijmout jen umělecký svět. Často jen v něm, či díky němu, je možné onu „skrytou podstatu“, o niž hovoří Hrsman, vůbec identifikovat. Va banque – va galerie! Výstava trvá do 25. 9.

 

Pořadatelé:

BonArt, o.s., České centrum Berlín

Za podpory:

Ministerstvo kultury ČR, Česko-německý fond budoucnosti, Goethe Institut v Praze

Partneři:

Trafačka, o.s., Phatbeatz.cz, Graffneck.cz

www.bonartos.cz

http://berlin.czechcentres.cz/cs/

www.trafacka.cz

www.phatbeatz.cz

www.graffneck.cz

KONTAKT:

Alena Drahokoupilova, drahokoupilova@czech.cz / Klára Voskovcová, klara@bonartos.cz, tel.: 00420 725 537 142