BonArt, z.s.

Cultural Hijack v Praze / Mezinárodní výstava a doprovodné programy

23. 6. – 9. 9. 2017

Cultural Hijack je mezinárodní výstava intervenčního umění a artivismu (uměleckého aktivismu), která tyto umělecké postupy přetváří a dává do souvislostí se sociálními a prostorovými tématy architektury a urbanismu. Přední umělce z celého světa spojuje s novou generací českých umělců, a představuje nový pohled na to, jak města utvářejí naše myšlenky a jednání, a na kroky, jimiž bychom mohli ovlivnit prostředí, ve kterém žijeme. Tyto intervence (zásahy), umělecká díla ve veřejném prostoru, instalace a performance podněcují zajímavé, tvořivé a kritické zapojení umělců do procesu urbanizace a zkoumají také reakce umění na současné společenské a politické dění.

Společným jmenovatelem umění, urbanismu a sociálního aktivismu je zcela nové promýšlení městského prostředí v rámci přístupu „udělej si sám“. Tvůrci intervenčního umění jeho reagují na to, jak obyvatelé měst mění každodenní život. Výstava Cultural Hijack zkoumá dílo umělců, jejichž intervence mají za cíl získat zpět právo na město jako na prostor pro svobodné vyjádření a kritickou účast; a sociální prostor přitom chápe v politickém slova smyslu. Tyto experimentální postupy vytvářejí prostor pro vznik nových politických subjektivit, sociálních interakcí a experimentů v rámci demokracie, jež zpochybňují podstatu dnešních neoliberálních měst – tedy prostorů podřízených logice trhu –, a mění tak naši představu o tom, jak lze nově přemýšlet o jejich budoucí podobě.

Výstava Cultural Hijack se poprvé konala na proslulé londýnské škole Architectural Association v roce 2013. Mezinárodní škola architektury – ARCHIP v ArtDistrictu Prahy 7 – Letné – pořádá i letošní reprízu tohoto projektu. Zasazením sociálních, estetických a prostorových témat umělecké intervence do oblasti architektury se snažíme posunout stávající diskusi za hranice současného umění směrem k utváření možné urbánní budoucnosti.

Novátorský třídílný kurátorský model zahrnuje mezinárodní výstavu nedávných intervencí v prostoru galerie ARCHIP, živý program, v němž vybraní umělci vytvářejí nové intervence a umělecká díla v ulicích a na veřejných prostranstvích Prahy, a doprovodný program participačních workshopů, diskusí s umělci, seminářů a filmových projekcí. Projekt bude probíhat od 23. června do 9. září 2017.

Kaprow_0645tatzu-nishi-print-1 IMG_0150unnamed

Kurátor:

Ben Parry

Umělec a kurátor, editor publikace Cultural Hijack: Rethinking Intervention (2012) a spoluautor stejnojmenné výstavy v galerii Architectural Association v Londýně (2013). Je ředitelem Jump Ship Rat, britské skupiny, které pomáhá začínajícím umělcům, vydává knihy a realizuje výstavy. Ben je rovněž zakládajícím členem Mezinárodní peripatetické sochařské společnosti.

http://www.jumpshiprat.org/

Epos 257

Spoluautor české části výstavy, absolvent VŠUP. Je známý svými intervencemi ve veřejném prostoru, ať již například Příběhem stromu, Urban shootings, nebo  vyříznutím obličejů kandidátů na prezidenta z billboardů, které následně vystavil
nejdříve v galerii v Tančícím domě a poté v rámci Cultural Hijack v Architectural Association v Londýně. Účastnil se také mezinárodní výstavy EXPO 2010 v Číně, mezinárodního festivalu NAMES a výstavy Městem posedlí, je členem skupiny Ztohoven. Účastník několika ročníků WoodooSession.
www.epos257.cz

Účastníci:

Amy Balkin / BGL / Leah Borromeo / Brad Downey / Brandalism / Regina Jose Galindo / Vincent Grunwald / Alan Dunn / Nina Edge / EPOS 257 / Paul Harfleet / International Peripatetic Sculptors Society / Tushar Joag / Allan Kaprow / Pavel Karous / Laura Keeble / Peter Kennard / Kristof Kintera / Paolo Cirio / John Jordan / Peter McCaughey / Ben Parry / Igor Ponosov / Mitra Saboury / Tatzu Nishi / Michael Rakowitz / Oliver Ressler / Rafani / Gregory Sholette / Mathieu Tremblin / Vladimír Turner / Toy Box / Krzysztof Wodiczko / Wermke & Leinkauf / Zevs / Ztohoven